24 mrt

Wegens succes beëindigd

Beste Compagnons,
beste betrokkenen en belangstellenden,

10 Jaar geleden werd over onze regio vaak op een negatieve manier gedacht en gesproken. Zuid- en Oost-Groningen leek voor velen letterlijk het einde van de wereld en daar wilde je (bij wijze van spreken) nog niet dood gevonden worden. Onze eigendunk was ver beneden peil en we lieten ons door de politiek vaak een oor aannaaien of zaken in de maag splitsen. De gaswinning en alle ellende die we daarvan hebben ervaren is hier het ultieme voorbeeld van.

Het was niks, het is niks en het zal nooit wat worden.

Gelukkig zijn we na 10 jaar verlost van dit dogma en weten wij ondertussen wel beter. Noord en Zuid Oost Groningen staat op de kaart!  Het is hier mooi wonen, goed ondernemen en fijn recreëren.

In Blauwestad zijn in het afgelopen halfjaar zoveel woningen verkocht dat de notarissen en de bouwers het tempo nauwelijks kunnen bijbenen. De nieuwe bewoners komen uit alle windstreken van Nederland en vertellen allemaal hetzelfde verhaal.  Hier heb je ruimte, rust en razendsnel internet. De ideale combinatie om, in en na het Corona tijdperk, vanuit huis je werk te doen.

De prijzen van de Nederlandse koopwoningen rijzen de pan uit en waren in februari 10,4 procent duurder dan een jaar eerder. Mensen die in het westen een tussenwoning in de verkoop zetten kunnen hier voor hetzelfde geld vrijstaand aan het water wonen.  Wie wil dat nou niet?

Voor veel ondernemers was het afgelopen jaar zwaar. De Corona maatregelen hebben met name bij de sportscholen, de horeca en de winkeliers grote gaten geslagen. Er wordt veel geduld en flexibiliteit gevraagd en gelukkig zijn er steunmaatregelen. Daar tegenover staat dat de crisis voor veel ondernemers ook nieuwe kansen heeft geboden. Meer internetverkopen zorgen voor stijgende omzetten bij postbezorgers en aanleverende industrieën.

Omdenken

De crisis heeft ons allemaal leren omdenken en laat zien dat zaken ook anders kunnen. De ondernemers in onze regio zijn creatieve en positief ingestelde mensen. Als we straks allemaal gevaccineerd zijn en meer bewegingsruimte krijgen, dan maken we de verliezen van de ondernemers die het hardst zijn geraakt met zijn allen weer goed. Samen staan we sterk!

Net als onze ondernemers is ook onze regio sterk en krachtig. Toch staat de leefbaarheid voor een deel van de bevolking nog wel onder druk. De cijfers van de Brede Welvaart laten zien dat Oost-Groningen nog een stuk lager scoort dan het Nederlands gemiddelde.

Met de komst van De Regio Deal Oost-Groningen zet de overheid zich samen met ondernemers, woningbouwverenigingen, sociale werkplaatsen en opleidingen in om de leefbaarheid van de regio te versterken. Er wordt ingezet op goede opleidingen, meer kans op werk, goede voorzieningen, het verbeteren van de gezondheid en het behouden van een mooie woonomgeving.

Deze pijlers zijn vergelijkbaar met de doelen die wij ons 10 jaar geleden ook hebben gesteld en waar De Compagnons hard aan hebben gewerkt. Na de bestuurswisseling in 2020 heeft het nieuwe bestuur goed nagedacht over de koers die gevaren zou moeten worden. Van alle pijlers bleek vooral de focus op jeugd en jongeren van groot belang. Met het financieel ondersteunen van De Ondernemersacademie en Expeditie Toptalent hebben we ons steentje daaraan kunnen bijdragen.

We kwamen echter wel tot de conclusie dat dit voor het voortbestaan van De Compagnons wellicht een te klein programma is.  Een dalend ledenaantal en het gebrek aan motivatie van onze leden om actief betrokken te zijn in de projecten gaf ons niet het gevoel dat we voldoende hadden om mee verder te gaan.

We zijn dan ook tot de conclusie gekomen dat we als Compagnons van Zuid- en Oost-Groningen niet voldoende bestaansrecht meer hebben. Het bestuur heeft daarom besloten om na 10 jaar de stichting, conform de daarvoor opgenomen regels in de statuten, op te gaan heffen. Dit klinkt wellicht wat dramatisch, maar ik zie het liever als iets positiefs.

Wegens succes beëindigd.”

We kunnen terugkijken op ruim 10 hele vruchtbare jaren, waarin veel is bereikt. Nu is het tijd om de markt zijn werk te laten doen en de vruchten van de Regio Deal te plukken. Ook zien we dat er nieuwe initiatieven opstarten zoals de Gebiedscoöperaties in enkele regio’s en het Koploper Project Groningen.

Ook de Ondernemersacademie Oost Groningen en Expeditie Toptalent kunnen als zelfstandige organisaties voortbestaan. Als bestuur hebben wij besloten om deze twee organisaties een extra steuntje in de rug te geven, door het batig liquidatiesaldo van De Compagnons onder beide te verdelen.

Rest mij om te zeggen dat we, namens het bestuur en de projectleider, iedereen willen bedanken die zich waar, wanneer en hoe dan ook heeft ingezet voor De Compagnons van Zuid- en Oost-Groningen.

Boudewijn Rosman
Voorzitter