15 jul

Regio Deal voor Oost-Groningen

Als Compagnons van Zuid en Oost Groningen brengen we graag het bericht onder de aandacht dat de Regio Deal voor Oost-Groningen is gesloten.

Rijksoverheid, provincie en gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zetten samen de schouders onder de leefbaarheid in Oost-Groningen. De komende maanden wordt de deal verder uitgewerkt. Met de Regio Deal wordt geïnvesteerd in de kracht van Oost-Groningen.

Met het sluiten van een Regio Deal wordt gewerkt aan een breed regionaal programma om de kracht van de regio te versterken. Ingezet wordt op goede opleidingen, meer kans op werk, goede voorzieningen, het verbeteren van de gezondheid en het behouden van een mooie woonomgeving.

De regio Oost-Groningen (gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde) heeft een deal kunnen sluiten voor 30 miljoen euro. De helft van dit bedrag komt van de provincie en de regio, de andere helft van het Rijk. In de komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt met het Rijk en de betrokken partners. Daarna zal de uitvoering van de Regio Deal starten. Voor de uitvoering staat een periode van vier jaar.

De Regio Deal geeft een stevige impuls aan het versterken van de leefbaarheid in Oost-Groningen. Bijzonder aan deze aanpak is de brede samenwerking. Onderwijsinstellingen, zorgpartijen, bedrijven, overheden, woningcorporaties en werkleerbedrijven werken samen aan de totstandkoming van het plan en zullen ook in de uitvoering samen optrekken.

Kijk hier naar het filmpje over de Regio Deal Oost-Groningen: