Trots op Oost-Groningen

We kunnen trots zijn op ons gebied met sterke landschappelijke kwaliteiten en deels stedelijk gebied. Er zijn talloze bijzondere voorzieningen in Oost-Groningen. De bereikbaarheid van de regio is uitstekend. En waar het om innovatie gaat bevindt het bedrijfs- en organisatieleven in Zuid en Oost Groningen zich regelmatig in de voorste regionen.

De Compagnons van Zuid & Oost Groningen willen met een intensieve promotionele campagne uiting geven aan hun trots voor de regio. Diverse bewoners, werknemers en sporters uit Oost- Groningen zijn bereid gevonden te getuigen van hun trots. En dit op levensgrote afbeeldingen aan prominente gevels en op vrachtauto’s, die niet alleen de regio maar het gehele land doorkruisen. Diegenen, die de boodschap brengen op deze levensgrote posters kunnen we beschouwen als ambassadeurs maar wat de Compagnons vooral hopen te bereiken is dat een ieder, die de posters aanschouwt, zelf ook wat meer bewust raakt van een zekere trots voor dit prachtige gebied. We mogen met elkaar wat meer uiting geven aan deze trots. Een emotie waar de Oost- Groninger blijkbaar niet veel mee op heeft. Hier valt dus nog een wereld te winnen.