Ondernemersacademie

“Al doende leert men”

De Compagnons zullen met elkaar een “Ondernemers Academie” vormen, een groep van enthousiaste bestuurders van ondernemingen en organisaties die graag bereid zijn de schoolgaande jeugd (vanaf 15-, 16- jarige leeftijd, MBO-opleiding niveau 3 of 4) te motiveren in de regio te blijven en hier na hun afstuderen een onderneming te starten.

De Ondernemersacademie Oost Groningen zal in dit project samenwerken met regionale opleidingscentra in Oost- Groningen: het Noorderpoort en AOC Terra in Winschoten en het Noorderpoort in Stadskanaal. Het netwerk van de Ondernemersacademie zal naast de deelnemende opleidingscentra bestaan uit een adviesraad, workshopgevers, coaches en de deelnemende bedrijven binnen stichting De Compagnons.
De Ondernemersacademie heeft tot doel jongeren, die ideeën hebben over een eigen bedrijf, maar geen notie hebben hoe een dergelijk iets in de eigen regio op te starten, te ondersteunen en aan te sporen. Door intensief contact met lokale ondernemers kunnen jongeren overtuigd worden van reële vestigingsmogelijkheden in Oost-Groningen en zo gestimuleerd worden de uitdaging aan te gaan hier een eigen bedrijf te starten. Zo helpen ervaren mensen uit het bedrijfsleven ondernemers in spe op weg.

Omdat er in de stad Groningen al jarenlange ervaring bestaat met een Ondernemersacademie is er regelmatig overleg met de organisatie die dat project begeleidt.