30 jul

Hystock Pilotproject, een project van EnergyStock en Gasunie New Energy

Ondernemers en bestuurders bezochten het project op 28 juni jl.

Op aardgasbuffer Zuidwending wordt in een pilotproject water met behulp van zonne energie omgezet in waterstof (elektrolyse). In de toekomst kan het overschot aan duurzaam opgewekte elektriciteit gebruikt worden om water op grote schaal om te zetten in waterstof, dat kan worden opgeslagen in de aardgasbuffer. Zo ontwikkelt de buffer zich tot energie-hub (bron: flyer project Hystock).  

Op het terrein van EnergyStock te Zuidwending is een waterstofinstallatie geplaatst die als eerste op grote schaal groene waterstof gaat produceren met groene stroom uit het naastgelegen zonnepark (rond de 8500 zonnepanelen over een oppervlak van 42.000 m2)  en met groene stroom geleverd door transmissienetbeheerder TenneT. Dat laatste is mogelijk door de toegenomen productie van groene stroom en schommelingen tussen vraag en aanbod.

De geproduceerde waterstof kan worden opgeslagen in de zoutcavernes van EnergyStock en naar elders in Nederland getransporteerd worden via het bestaande aardgasnet. Tot toekomstige gebruikers kunnen gerekend worden industrie, transport en woningen.

Op vrijdag 28 juni jl. waren een aantal ondernemers en bestuurders (zie foto) op uitnodiging van de Compagnons van Zuid en Oost Groningen in de gelegenheid de waterstofinstallatie, een waterstofpomp en waterstofauto op locatie te bekijken. De bezichtiging werd ingeleid door de gastheer, directeur Henk Abbing.

De nieuwe voorzitter van de Compagnons, Boudewijn Rosman (1:1 Architecten), heette de gasten welkom en sprak een dankwoord uit richting de gastheer.

Andere sprekers waren Rene van Scheltinga en Bob Kolsters van de Hanze Ontwerpfabriek, Lilian Eggens van UptoUs en  Gerard van der Molen van KPN. Zij gaven een korte uitleg over un achtergrond en gingen vervolgens in op gedeelde wensen van de aanwezige ondernemers en bestuurders. Deze werden in de gelegenheid gesteld in groepjes een aantal wensen te formuleren. Het ligt in de bedoeling in het najaar met enkele stakeholders gemeenschappelijke wensen en vraagstukken verder te verkennen en gezamenlijk te werken aan oplossingen.

Voor meer informatie over het HyStock project: www.hystock.nl