07 apr

Gert Klooster volgt Rob Heilijgers op als projectleider van De Compagnons

Beste Compagnons van Zuid en Oost Groningen,

Laat ik beginnen met u allen veel gezondheid toe te wensen en de hoop uit te spreken dat het u ook zakelijk goed zal blijven gaan. In tijden van Corona staan veel beroepsgroepen onder hoge druk en is de toekomst voor ons allen moeilijk te voorspellen.

Het is goed om te zien dat we als samenleving adequaat reageren op alle opgelegde maatregelen, ook al doen die soms pijn. Tegelijkertijd zien we een toenemend gevoel van saamhorigheid opbloeien. We moeten nu pas op de plaats maken om straks weer veilig en gezond verder te kunnen bouwen aan onze toekomst.

Ook als Compagnons staan wij voor deze uitdaging.
In de afgelopen maanden hebben dan ook niet stil gezeten maar zijn we hard bezig geweest met een nieuwe samenstelling van het bestuur.

In opvolging van Cor Zijderveld ben ik als nieuwe voorzitter reeds geïnstalleerd en door projectleider Rob Heijligers ingewerkt in de projecten die in de afgelopen jaren zijn opgezet.

Dank
Ik zal mijzelf op een later tijdstip wat uitgebreider aan u voorstellen omdat ik u graag eerst wil voorstellen aan onze nieuwe projectleider Gert Klooster.

Voordat ik dat doe wil eerst Rob Heilijgers heel erg bedanken voor alle positieve energie die hij in de afgelopen jaren in De Compagnons heeft gestopt.

Tien jaar geleden heeft Rob samen met Ab Meijerman, indertijd nog burgemeester van Veendam, de eerste aanzet gegeven om de potentie van onze regio te versterken en krachtig te profileren.
Met behulp van Marketing Groningen en Europese en gemeentelijke financiële steun van LEADER heeft dit geresulteerd in stichting De Compagnons van Zuid en Oost Groningen.

In die tien jaar zijn er mooie projecten opgezet waar Rob met hart en ziel aan heeft meegewerkt zoals: “Oost-Groningen – Hier kun je kansen benutten”, “CultuurWerkt”, de “Trots op Oost-Groningen” campagne en het onderwijsproject “Ondernemersacademie Oost-Groningen”.
Rob zal ons gelukkig niet helemaal verlaten want hij blijft betrokken bij de projectleiding van de Ondernemersacademie Oost-Groningen. De werkzaamheden van Rob zijn inmiddels overgedragen aan onze nieuwe projectleider Gert Klooster.

Opvolger

Gert Klooster (1964) is geboren en getogen in de regio en heeft er ook in allerlei verschillende hoedanigheden gewerkt. Zo was hij 12 jaar journalist, 5 jaar zelfstandig ondernemer en 8 jaar communicatieadviseur voor zowel enkele gemeenten in Oost-Groningen als voor de Veiligheidsregio Groningen.

Sinds 2018 werkt hij bij BVNG (Bureau Voor Noordelijke Gemeenten); momenteel als strategisch adviseur. Gert heeft 18 jaar in Scheemda en 6 jaar in Winschoten gewoond. Sinds 2010 is hij woonachtig in Eelde.

Als freelance dagvoorzitter en presentator is hij ook regelmatig actief, ook in Zuid en Oost Groningen. Hij leidde er onder meer drukbezochte brainstormsessies, inspraakbijeenkomsten en een symposium in het Winschoter Rosarium waarbij ook Koningin Maxima te gast was.

Verder is hij bij zijn activiteiten als schoolbestuurder, netwerker en talentbegeleider van sporters en studenten regelmatig in aanraking gekomen met Zuid en Oost-Groningen.

Gert is dus goed thuis in de wereld van overheid, ondernemen en onderwijs. Hij beschouwt zijn nieuwe taak als projectleider van De Compagnons als een mooie uitdaging.

En hij wil graag in deze rol samenwerken met sleutelspelers in de regio die hem zo na aan het hart ligt.

Ik kijk uit naar de samenwerking met Gert en ik zal samen met hem en het bestuur, vol trots, blijven werken aan de versterking van onze regio.

Met vriendelijke groeten,

Boudewijn Rosman
Voorzitter De Compagnons