25 okt

Digital Change Makers ontwikkelen Digitale Toolkit

Richard Branson zei het al:“In dit digitale tijdperk maakt het niet uit of je nu in een appartement in London woont of in de Caribbean; er liggen kansen voor ondernemers”.
Digitale technologieën hebben een revolutie teweeggebracht in onze manier van leven en werken. Het is daarom van cruciaal belang dat ondernemers in staat gesteld worden hun digitale vaardigheden te actualiseren. Reden voor een internationaal team van bedrijfsadviseurs, trainingsorganisaties en Noorderpoort beroepsonderwijs een project op te zetten met als titel “Digital Change Makers”

Donderdag 22 oktober jl. was het zover. Het Digital Change Makers project werd afgesloten met een webinar, waarbij twee concrete resultaten van dit door het Erasmus+ Programma gesteunde project geïntroduceerd werden bij een groot publiek: de Good Practice Guide en de Digital Toolkit. Daarin zijn de beste digitale tools geselecteerd voor startende ondernemers, MKB en hun coaches, docenten en trainers.

Verder wordt ingegaan op hoe je deze op de beste manier gebruikt in je (startende) bedrijf en hoe je jouw onderneming stevig verankert in de digitale ruimte! Ieder tool wordt behandeld volgens een vast stappenplan: een korte omschrijving, de voor- en nadelen, wat kun je van anderen leren en aan de slag ermee.

Na een korte inleiding van presentatrice Eva Hoitzing (internationaal project coördinator bij Noorderpoort) gaf docent ondernemerschap René Kolenberg een uitgebreide toelichting over het gebruiksgemak van de Good Practice Guide en de Toolkit met daarbij een aantal praktische voorbeelden. Verder ging René in op een online training om te werken met deze digitale tools. Al deze informatie is te vinden op www.digitalchangemakers.eu

Bijdrage Ondernemersacademie

Hierna volgde een live interview met Reinout Cremer, oud-student van de Ondernemersacademie Oost-Groningen en coach/presentatietrainer Chris Alfons, over het gebruik van digitale tools en het starten van een eigen bedrijf.

De webinar werd afgesloten met een toelichting van Rob Heilijgers, projectleider van de Ondernemersacademie Oost-Groningen, een initiatief van ondernemersorganisatie De Compagnons.

Dit samenwerkingsproject met naast De Compagnons als partners Noorderpoort, diverse regionale ondernemersorganisaties, de Rabobank Groningerland en de gemeente Stadskanaal, heeft tot doel studenten met ondernemendheid als competentie op weg te helpen richting ondernemerschap.

Het leertraject van negen maanden omvat een intensief leerprogramma met veertien workshops, gegeven door ondernemers, een individuele coach uit het bedrijfsleven voor iedere student en drie netwerkbijeenkomsten.

De door Digital Change Makers gerealiseerde Toolkit met een praktisch overzicht van twintig digitale tools, die het bedrijfsleven ter beschikking staan, is bij uitstek geschikt als lesmateriaal voor de ondernemers in spe, aldus Rob. Voldoende reden om in december al een workshop hiervoor in te lassen!

Voor meer info: www.digitalchangemakers.eu

Foto:
Presentatrice Eva Hoitzing in gesprek met oud-student Reinout Kremer van de Ondernemersacademie en presentatietrainer Chris Alfons.

28 aug

Nieuws van, voor en over De Compagnons

Nu de zomervakantie voorbij is en ook de leden van De Compagnons aan het tweede deel van dit bijzondere jaar zijn begonnen, brengen we hen en andere belangstellenden graag op de hoogte van enkele ontwikkelingen. We hebben de afgelopen periode niet stil gezeten!

Zo gaan we in het najaar van start met Expeditie Toptalent, begint in september het nieuwe seizoen van de Ondernemersacademie Oost-Groningen, treden enkele bestuursleden af en begroeten we nieuwe bestuurders en mogen ook de inspanningen voor ledenwerving niet onbenoemd blijven.

Expeditie Toptalent

Tijdens de Brainstormbijeenkomst aan het begin van dit jaar zijn enkele nieuwe doelstellingen geformuleerd voor De Compagnons. Eén daarvan is het betrekken van jongeren bij de kansen in de regio Zuid en Oost Groningen. Zo worden Dagarrangementen ontwikkeld, waarmee gemotiveerde studenten kennis maken met diverse innovatieve bedrijven in de regio, en omgekeerd.

Vanwege de coronacrisis kon dit initiatief niet meteen worden uitgevoerd. Wel heeft De Compagnons met enkele andere partners kunnen afspreken dat dit alsnog gaat gebeuren. Hierbij zijn de studentenvereniging Linkit van de Hanzehogeschool, Noorderpoort, de Innovatiewerkplaats Oost-Groningen, de Gebiedscoöperatie en de Ondernemersacademie Oost-Groningen ook betrokken.

In nauwe onderlinge samenwerking wordt een inhoudelijk interessant en interactief programma voorbereid. De deelnemende studenten (zowel van de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort als enkele VMBO-opleidingen) kunnen hun wensen en voorkeuren kenbaar maken. Omgekeerd kunnen belangstellende bedrijven ze uitnodigen voor het Arrangement.

Het initiatief gaat Expeditie Toptalent heten. Om de informatie en kennis te delen en de vraag en aanbod te laten samenkomen, wordt onder meer een website en sociale media benut. In november staat de eerste Expeditie Toptalent gepland. Leden van De Compagnons kunnen hun interesse ook kenbaar maken via de website, of via de projectleider (Gert Klooster).

Ondernemersacademie Oost-Groningen van start

Het nieuwe seizoen van de Ondernemersacademie Oost-Groningen staat op het punt van beginnen. Op dinsdag 8 september vindt de startbijeenkomst plaats, vanaf 19.00 uur in het nieuwe café van Cultuurhuis De Klinker in Winschoten.

In verband met de coronamaatregelen kan daar de anderhalve meter regel in acht worden genomen. De deelnemende studenten en hun coaches en workshopleiders zijn aanwezig. Ook worden gerichte uitnodigingen verstuurd naar andere betrokkenen.

De Ondernemersacademie is een initiatief van De Compagnons en wordt daarnaast gesteund door Noorderpoort (locaties beroepsonderwijs Stadskanaal en Winschoten), de Stichting Onderwijsprojecten Zuid en Oost Groningen, Ondernemerskring Oost-Groningen, de Vereniging Van Bedrijven Kanaalstreek, de gemeente Stadskanaal en de Rabobank.

Aftreden en aantreden bestuursleden

De Compagnons neemt afscheid van een aantal bestuursleden, die geruime tijd betrokken zijn geweest bij onze organisatie. De aftredende bestuurders zijn Hilde van Ree, Cor Zijderveld, Geert Nuus, Rob Heilijgers en Hiltje Kamminga. Ook op deze plaats willen we onze grote dank en waardering uitspreken voor hun inzet in de afgelopen jaren.

Als nieuwe penningmeester is ondertussen Matthijs Siemons aangetreden, als opvolger van Geert Nuus. Matthijs Siemons is eigenaar van Administratie- en Belastingadviesbureau Siemons in Winschoten.

Verder treedt Bert Jan Bruning toe tot het bestuur. Hij is in het dagelijks leven managing director van Nedmag BV in Veendam, een bedrijf dat wereldwijd hoogwaardige producten levert. Uiteraard zijn wij verheugd dat dit tweetal zich inzet voor het bestuur van De Compagnons.

Naast Matthijs Siemons en Bert Jan Bruning bestaat het bestuur van De Compagnons uit Boudewijn Rosman (voorzitter), Jorg Rotman (lid) en Gert Klooster (projectleider). Overigens wordt nog naar een zesde bestuurslid gezocht.

Ledenwerving

Zoals ook uit deze update blijkt, willen we de leden van De Compagnons zo veel mogelijk informeren over en betrekken bij de ontwikkelingen. Dat geldt ook als het over het werven van nieuwe leden gaat. Binnenkort verwachten we hierover een speciale actie te kunnen laten zien. Houd dus de website en updates in de gaten!

Afhankelijk van de voorschriften in verband met corona, willen we ook weer graag  (netwerk)bijeenkomsten agenderen. Ontmoetingen blijken toch de beste manier te zijn om het contact te onderhouden en verstevigen. Bovendien is het een ideale gelegenheid om de interesse voor en deelname aan de verschillende projecten van De Compagnons te stimuleren bij onze (nieuwe) leden.

Tot slot

Zoals u ziet, gebeurt er veel. Ook u kunt hieraan uw steentje (blijven) bijdragen. Uw opmerkingen en suggesties zien of horen we graag. U kunt contact met ons (blijven) opnemen en wij doen dat ook graag met u, en mogelijke nieuwe leden van De Compagnons.

Boudewijn Rosman
Voorzitter
06 – 55 30 36 80
rosman@eenopeenarchitecten.nl

Gert Klooster
Projectleider
06 – 53 88 14 23
gertklooster@gmail.com

 

15 jul

Regio Deal voor Oost-Groningen

Als Compagnons van Zuid en Oost Groningen brengen we graag het bericht onder de aandacht dat de Regio Deal voor Oost-Groningen is gesloten.

Rijksoverheid, provincie en gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zetten samen de schouders onder de leefbaarheid in Oost-Groningen. De komende maanden wordt de deal verder uitgewerkt. Met de Regio Deal wordt geïnvesteerd in de kracht van Oost-Groningen.

Met het sluiten van een Regio Deal wordt gewerkt aan een breed regionaal programma om de kracht van de regio te versterken. Ingezet wordt op goede opleidingen, meer kans op werk, goede voorzieningen, het verbeteren van de gezondheid en het behouden van een mooie woonomgeving.

De regio Oost-Groningen (gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde) heeft een deal kunnen sluiten voor 30 miljoen euro. De helft van dit bedrag komt van de provincie en de regio, de andere helft van het Rijk. In de komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt met het Rijk en de betrokken partners. Daarna zal de uitvoering van de Regio Deal starten. Voor de uitvoering staat een periode van vier jaar.

De Regio Deal geeft een stevige impuls aan het versterken van de leefbaarheid in Oost-Groningen. Bijzonder aan deze aanpak is de brede samenwerking. Onderwijsinstellingen, zorgpartijen, bedrijven, overheden, woningcorporaties en werkleerbedrijven werken samen aan de totstandkoming van het plan en zullen ook in de uitvoering samen optrekken.

Kijk hier naar het filmpje over de Regio Deal Oost-Groningen:

 

18 jun

Prachtig resultaat voor studenten Ondernemersacademie Oost Groningen

Op dinsdag 16 juni vond in het prachtige nieuwe café van Cultuurhuis De Klinker in Winschoten de Slotavond van de Ondernemersacademie Oost-Groningen plaats. In verband met Corona was het aantal aanwezigen naast de zes deelnemende studenten beperkt. In dit ruime café was de anderhalve meter regel gewaarborgd.

Presentator Gert Klooster begroette de studenten, een driekoppige jury, enkele leden van het Projectteam, enkele coaches en speciale genodigden, ook uit het onderwijs en bedrijfsleven. Via een livestream verbinding konden familie en vrienden van de studenten en andere geïnteresseerden de enerverende bijeenkomst online bijwonen.

Directeur Leo Hegge van De Klinker, verwelkomde als enthousiaste gastheer alle aanwezigen op een interactieve manier. Het nieuwe café werd in januari geopend, maar moest in maart alweer sluiten i.v.m. de Coronaregelgeving. Aansluitend ging directeur Harm Stel van Noorderpoort Winschoten in op de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Projectleider Rob Heilijgers werd door de presentator geïnterviewd over het ontstaan en de ontwikkeling van de Ondernemersacademie. Hij gaf aan dat de Compagnons van Zuid en Oost Groningen in 2016 het initiatief hiertoe namen en trouwe partners vonden in Noorderpoort Winschoten en Stadskanaal.

Ondertussen wordt dit project naast de beide Noorderpoort scholen financieel gesteund door de ondernemersorganisaties De Compagnons, de Ondernemerskring Oost-Groningen en de Vereniging van Bedrijven Kanaalstreek, het Rabo Projectenfonds en de gemeente Stadskanaal.

Kansen

Rob ging tijdens het interview ook in op de enorme tijdsinvestering in dit project van ondernemers en vertegenwoordigers van diverse organisaties. Achterliggende gedachte: het bedrijfsleven wil getalenteerde jongeren met ondernemendheid als competentie liefst voor de regio Oost-Groningen behouden en hen overtuigen dat hier voldoende kansen en groeimogelijkheden liggen voor een ondernemers carrière.

De pitches van de studenten waren goed voorbereid en werden zeer divers en origineel naar voren gebracht. Hun uitgewerkte plannen varieerden van ICT bedrijven- reeds actief- tot een kleding webshop met make over adviezen, een landwinkel en theeschenkerij in combinatie met dagbesteding, een bedrijf in scooters en brommobielen en een bedrijf met luxe occasions.

De jury, die de pitches beoordeelde, bestond uit René Luinstra (voorzitter van de Ondernemerskring Oost-Groningen), Tessa Buikema (bestuurslid van de Vereniging Van Bedrijven Kanaalstreek) en Boudewijn Rosman, (voorzitter van De Compagnons).

Cijfers voor de motivatie van de studenten, de beoordeling van hun ondernemingsplan en hun pitches bepaalden uiteindelijk of ze slaagden. Resultaat: elke student, die tijdens de Slotavond een pitch verzorgde, is geslaagd ! Voor al deze onderdelen werd een voldoende behaald. De certificaten voor het Excellentieprogramma werden uitgereikt door Harm Stel.

Winnaars

Tenslotte werden drie winnaars geselecteerd. De eerste prijs ging naar Reinout Kremer, student Ondernemer Retail in Stadskanaal. Reinout is gecoacht door Reina Boels, eigenaar van Rein Advies in Alteveer.

De tweede prijs werd behaald door Dion de Man, eveneens student Ondernemer Retail in Stadskanaal. Dion is gecoacht door Martin van der Leest, directeur van SealteQ in Stadskanaal.

De derde prijs viel ten deel aan Leon Tempel. Leon heeft de opleiding Verkoopadviseur Automotive gevolgd in Groningen. Leon is gecoacht door Kor van der Flier, mededirecteur van de Van der Flier groep in Winschoten.

De drie winnaars ontvingen een levensgrote cheque voor een bedrag, dat kan dienen als startkapitaal voor hun bedrijf (500 euro voor de winnaar en ieder 250 euro voor de nummers twee en drie).

Na afloop van de levendige bijeenkomst werd geproost op het prachtige resultaat, dat het derde leerjaar van de Ondernemersacademie Oost-Groningen heeft opgeleverd. Op naar het vierde !

Op de foto : de drie winnaars van de Ondernemersacademie Oost-Groningen, studiejaar 2019-2020. Van links naar rechts: Dion de Man (tweede prijs), Reinout Kremer (eerste prijs) en Leon Tempel (derde prijs).

04 jun

Slotavond Ondernemersacademie Oost-Groningen gaat door

Op dinsdag 16 juni vindt van 19:00 tot 21:00 uur de Slotavond plaats van de Ondernemersacademie Oost-Groningen. Dit is een project waarbij het regionale bedrijfsleven en Noorderpoort Winschoten en Stadskanaal de handen ineen geslagen hebben.

In verband met de Corona regelgeving is er gekozen voor een kleine bijeenkomst in het nieuwe café van Cultuurhuis De Klinker in Winschoten, waar de anderhalve meter regel in acht genomen kan worden. De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor genodigden.

Aanwezig zijn de zes studenten, hun coaches, een driekoppige jury, het Projectteam en enkele speciale genodigden. De jury bestaat uit bestuursleden van de ondernemersorganisaties De Compagnons, de Vereniging van Bedrijven Kanaalstreek en de Ondernemerskring Oost-Groningen.

De studenten van de Ondernemersacademie zullen bij deze gelegenheid in een korte pitch hun bedrijfsplannen presenteren. Deze pitches worden vervolgens door de jury beoordeeld.

De ondernemingsplannen van de studenten zijn reeds tevoren ter beoordeling ingeleverd bij de Rabobank. De resultaten van deze ondernemingsplannen zijn naast de resultaten van de pitches en de motivatie van de studenten bepalend voor hun slagen. De eindcertificaten zullen op deze Slotavond aan hen worden uitgereikt.

De Ondernemersacademie Oost-Groningen wordt financieel gesteund door Noorderpoort Winschoten en Stadskanaal, het Rabo Projectenfonds, de gemeente Stadskanaal, de Compagnons van Zuid en Oost Groningen, de Ondernemerskring Oost-Groningen (OOG) en de Vereniging van Bedrijven de Kanaalstreek (VVBK). Daarnaast dragen regionale ondernemers, vertegenwoordigers van gemeenten en de Rabobank bij aan dit project door kosteloos als coach en/of workshopgever op te treden.

20 mei

Maak kennis met… een interview met Pieter Spruyt

 1. Beschrijf uw bedrijf in één zin.

Thermen Bad Nieuweschans is een zeer compleet wellnessresort waar mensen één of meerdere dagen verwend, verrast en ontstresst worden waardoor ze met positieve nieuwe energie huiswaarts keren.

 1. Wie zijn mensen die u beïnvloed hebben en die effect op u hebben gehad als het gaat om persoonlijkheid, interesses en carrière?

Mijn vrouw (Franca) is naast onze dochter natuurlijk de belangrijkste persoon in mijn leven. Zij corrigeert en stimuleert mij wanneer nodig, onze karakters vullen elkaar aan en daarnaast delen we een aantal gezamenlijke interesses. Op professioneel vlak heb ik 24 jaar zeer prettig samengewerkt met mijn voorganger Jos Keizer en heb ik in die tijd veel van hem geleerd.

 1. Wat zijn de taken die u binnen het bedrijf moet vervullen?

Thermen Bad Nieuweschans maakt sinds maart 2019 onderdeel uit van Quality Wellness Resorts. QWR is een familiebedrijf dat 4 wellnessresorts in Nederland exploiteert: Thermen Bussloo, Thermen Soesterberg, Thermen Berendonck en Thermen Bad Nieuweschans.

Als General Manager ben ik verantwoordelijk voor de algemene bedrijfsvoering en exploitatie van de vestiging Bad Nieuweschans. Hierbij word ik op gebied van o.a. marketing, bouw, administratie en HR ondersteund door specialisten op ons hoofdkantoor.

 1. Welke successen heeft u behaald en hoe heeft u die behaald?

Het leiden van een bedrijf met 170 medewerkers is geen one-man-show. Successen zijn zelden toe te schrijven aan één persoon. In de 25 jaar dat ik bij dit bedrijf werkzaam ben heb ik als rechterhand van mede-eigenaar Jos Keizer mijn bijdrage geleverd aan de continue ontwikkeling en groei van wat 35 jaar geleden begonnen is als het eerste kuurcentrum en thermaalbad van Nederland. Inmiddels zijn we een gevestigde naam in de branche en zet de ontwikkeling van het bedrijf zich voort onder de nieuwe eigenaar.

 1. Wat zijn uw langere termijn doelen en plannen als het gaat om uw carrière?

Uit het feit dat ik al 25 jaar bij hetzelfde bedrijf werkzaam ben zou je kunnen concluderen dat ik geen ambitieuze carrièretijger ben. Ten dele is dat misschien waar, maar de belangrijkste reden is dat het bedrijf mij de kans heeft gegeven om mijzelf voortdurend te blijven ontwikkelen en ik steeds mijn creativiteit kwijt kon. Begin 2019 heb ik de algehele operationele leiding over het bedrijf gekregen en zorgt een nieuwe eigenaar ook voor een nieuwe wind. Dus de komende jaren hoop ik te kunnen blijven bouwen aan het mooiste wellnessresort van Noord Nederland (en Noord-West Duitsland).

 1. Wat doet u het liefst binnen uw vakgebied/bedrijf?

Als horeca-man en gastheer vind ik het uiteraard het leukste om mijn gasten in de watten te leggen en een geweldig verblijf te bieden. Maar dat kan ik (met ruim 230.000 bezoekers) niet alleen. Het is dan ook een mijn grootste uitdaging om ervoor te zorgen dat alle 170 medewerkers dit met evenveel passie en plezier (kunnen) doen.

 1. Heeft u ook dingen die erbij horen, maar die u liever niet doet?

Ik denk dat ik net als de meeste managers/ondernemers geen liefhebber van administratieve rompslomp ben.

 1. Kunt u de missie en visie van uw bedrijf omschrijven?

Visie: Quality Wellness Resorts wil het meest toonaangevende wellnessbedrijf van Europa zijn.

Missie: Het doorgeven van positieve energie aan onze medewerkers, gasten en onze omgeving.

 1. Hoe ziet een werkweek er voor u uit?

Thermen Bad Nieuweschans is een wellnessresort met hotel, dat 24 uur per dag en 365 dagen per jaar in bedrijf is. Dus mijn werkweek ziet er iedere week anders uit. Vaak ben ik overdag aan het werk, maar ook regelmatig ’s avonds en in het weekend. Want ik wil op verschillende momenten van de dag en week contact hebben met mijn collega’s en ook zien wat er binnen het bedrijf gebeurt.

 1. Hoe gaat uw vakgebied/bedrijf om met COVID-19?

Wij hebben met pijn in het hart op zondagavond 15 maart onze deuren moeten sluiten. Het moge duidelijk zijn dat dit een crisissituatie voor ons bedrijf is, waarop we niet waren voorbereid.

QWR is in 1 jaar tijd in omvang verdubbeld en alles in het bedrijf stond in de ‘groei-stand’. En dan staat de sneltrein van het ene op het andere moment ergens midden in het weiland stil en weet niemand in de trein wanneer deze weer gaat rijden.

We hadden net een maandenlang traject afgerond waarbij we nieuwe strategische plannen voor de toekomst van ons moederbedrijf hadden gemaakt. Deze konden enkele weken na de vaststelling in de prullenbak. Crisismanagement is heel anders en uiteraard minder leuk dan het managen van groei en vooruitgang.

Direct na de sluiting zijn er uiteraard direct maatregelen genomen om de financiële gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Gelukkig ontvangen we vanuit de overheid financiële ondersteuning in de vorm van de NOW-regeling. Maar dit voorkomt niet dat we genoodzaakt zijn om ook de ondersteuning en medewerking te vragen van onze leveranciers, bank en medewerkers.

In praktische zin werken onze medewerkers op aangepaste wijze (1,5 meter afstand) door, om het bedrijf startklaar te houden voor een heropening. Uiteraard lukt dat niet voor het aantal dagen dat ze onder contract staan, maar er wordt o.a. onderhoud gepleegd aan de gebouwen en tuinen en er worden nieuwe werkinstructies gemaakt zodat we onze medewerkers kunnen voorbereiden op de 1,5 meter-manier van werken.  Ook worden er online-trainingen verzorgd en nieuwe onboarding trainingen gemaakt. Op die manier proberen we toch van deze nood enigszins een deugd te maken en straks gesterkt uit deze crisis te komen.

 1. Is uw bedrijf innovatief/ origineel? Waarin uit dat zich? (in projecten, maar ook in dienstverlening bijvoorbeeld?)

Op een aantal vlakken is QWR een innovatieve onderneming die zich uiteraard wil onderscheiden van branchegenoten. Zo is onze nieuwste vestiging Thermen Berendonck het meest duurzame wellness-resort van Europa. Bij wellness hoort ook lekker en gezond eten, daarom hebben we invulling gegeven aan het begrip Wellnessfood.

Ons belevenisprogramma met opgietingen en ontspanningsrituelen is onderscheidend in de markt. In de continue ontwikkeling van nieuwe belevenissen wordt daarom veel tijd en geld geïnvesteerd. De Theatersauna (die in 2 van onze vestigingen staat) is een eigen ontwikkeld concept dat nu in alle resorts gebouwd gaat worden (en in andere landen al gekopieerd wordt).

In deze enorme sauna vinden dagelijks thematische show-opgietingen plaats, die ondersteund worden door filmbeelden, muziek en lichteffecten. Daarmee bieden we onze gasten een breed spectrum aan belevenissen: van ademhalingssessies in een yurt tot een spectaculaire show-opgieting. Voor iedere behoefte en type gast is er wat te kiezen.

 1. Zijn er punten die in deze vragenlijst nog niet aan de orde geweest zijn, die wel vermeldenswaardig zijn?

Als publieksorganisatie zijn wij in Oost-Groningen al meer dan 25 jaar het grootste en bekendste bedrijf in de recreatie- en toerismesector. Het is mede daarom, dat het dorp Bad Nieuweschans één van de toeristische speerpunten van de Gemeente Oldambt/Marketing Oldambt vormt.

Ook als werkgever hebben we een belangrijke maatschappelijke functie en bieden we aan meer dan 170 medewerkers een fijne werkplek en bron van inkomsten. Daarbij werken we b.v. ook samen met scholen (stageplekken) en werk- en leerbedrijf Afeer. Met onze eigen QWR Academy trainen we medewerkers en stimuleren en ondersteunen we hen om binnen de eigen functie en/of binnen QWR door te groeien.

Door onze landelijke bekendheid en diverse prijzen (o.a. meermalen ANWB Leukste Uitje van Groningen en Netherlands Leading Spa Resort) dragen we bij aan het creëren van een positief imago voor de regio Oost Groningen.

 

13 mei

Gezocht: vacatures en opdrachten voor studenten Hanzehogeschool

Graag maken wij ook de leden van De Compagnons attent op het volgende.

Op 19 mei vindt een digitale meet & greet plaats bij de Hanzehogeschool Groningen. Hier presenteert ook de gebiedscoöperatie ZO Groningen zich. Deze meet & greet is een online versie van de (afstudeer)stagemarkt waarin derde- en vierdejaars studenten van verschillende studies kennis kunnen maken met de Technische Innovatiewerkplaatsen van de Hanzehogeschool. De studenten zoeken vacatures / opdrachten voor het schooljaar 2020 / 2021.

Daarom is het verzoek, ook aan de Compagnons, de vacatures te sturen naar Reina Boels van de Gebiedscoöperatie. Deze kunnen dan worden aangeboden op 19 mei 2020. In de bijlage vinden jullie nogmaals de format waarin een vacature wordt aangeboden, de vacatures komen ook op www.workcept.nl te staan.

Vacatures kunnen betrekking hebben op verschillende thema’s, onderwerpen en sectoren. Vragen, ideeën, problemen kunnen worden voorgelegd. Vacatures kunnen ook betrekking hebben op één of meerdere organisaties, bedrijven of op (een deel van) het gebied. Samen vormen ze onze gebiedsagenda.

Namens Reina Boels van de Gebiedscoöperatie alvast dank voor jullie input!
Haar mailadres is gebiedscooperatie.zog@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Gert Klooster
Projectleider De Compagnons

 

Bijlage hieronder: het format.
Format vacature workcept

 

 

01 mei

Felicitatie

Geachte Compagnons,

Op de website van de gemeente Oldambt lazen wij het bericht dat wethouder Laura Broekhuizen de gemeente Oldambt gaat verlaten.

Vanaf 1 juli gaat zij bij de Woningstichting het Groninger Huis aan de slag.
Via deze weg wil ik haar van harte feliciteren en veel geluk toewensen.

Laura neemt bij het Groninger Huis, als directeur-bestuurder, de leiding over van Hilde van Ree. Ook Hilde wil ik heel veel geluk toe wensen en haar bedanken voor haar tomeloze inzet binnen het bestuur van de Compagnons van Zuid- en Oost Groningen.

Het is goed om te lezen dat twee organisaties, die betrokken zijn bij de Compagnons, met deze wisseling de zorg voor onze mooie regio hebben weten te waarborgen.

Samen werken we verder aan een bloeiende regio!

Boudewijn Rosman
Voorzitter De Compagnons

07 apr

Gert Klooster volgt Rob Heilijgers op als projectleider van De Compagnons

Beste Compagnons van Zuid en Oost Groningen,

Laat ik beginnen met u allen veel gezondheid toe te wensen en de hoop uit te spreken dat het u ook zakelijk goed zal blijven gaan. In tijden van Corona staan veel beroepsgroepen onder hoge druk en is de toekomst voor ons allen moeilijk te voorspellen.

Het is goed om te zien dat we als samenleving adequaat reageren op alle opgelegde maatregelen, ook al doen die soms pijn. Tegelijkertijd zien we een toenemend gevoel van saamhorigheid opbloeien. We moeten nu pas op de plaats maken om straks weer veilig en gezond verder te kunnen bouwen aan onze toekomst.

Ook als Compagnons staan wij voor deze uitdaging.
In de afgelopen maanden hebben dan ook niet stil gezeten maar zijn we hard bezig geweest met een nieuwe samenstelling van het bestuur.

In opvolging van Cor Zijderveld ben ik als nieuwe voorzitter reeds geïnstalleerd en door projectleider Rob Heijligers ingewerkt in de projecten die in de afgelopen jaren zijn opgezet.

Dank
Ik zal mijzelf op een later tijdstip wat uitgebreider aan u voorstellen omdat ik u graag eerst wil voorstellen aan onze nieuwe projectleider Gert Klooster.

Voordat ik dat doe wil eerst Rob Heilijgers heel erg bedanken voor alle positieve energie die hij in de afgelopen jaren in De Compagnons heeft gestopt.

Tien jaar geleden heeft Rob samen met Ab Meijerman, indertijd nog burgemeester van Veendam, de eerste aanzet gegeven om de potentie van onze regio te versterken en krachtig te profileren.
Met behulp van Marketing Groningen en Europese en gemeentelijke financiële steun van LEADER heeft dit geresulteerd in stichting De Compagnons van Zuid en Oost Groningen.

In die tien jaar zijn er mooie projecten opgezet waar Rob met hart en ziel aan heeft meegewerkt zoals: “Oost-Groningen – Hier kun je kansen benutten”, “CultuurWerkt”, de “Trots op Oost-Groningen” campagne en het onderwijsproject “Ondernemersacademie Oost-Groningen”.
Rob zal ons gelukkig niet helemaal verlaten want hij blijft betrokken bij de projectleiding van de Ondernemersacademie Oost-Groningen. De werkzaamheden van Rob zijn inmiddels overgedragen aan onze nieuwe projectleider Gert Klooster.

Opvolger

Gert Klooster (1964) is geboren en getogen in de regio en heeft er ook in allerlei verschillende hoedanigheden gewerkt. Zo was hij 12 jaar journalist, 5 jaar zelfstandig ondernemer en 8 jaar communicatieadviseur voor zowel enkele gemeenten in Oost-Groningen als voor de Veiligheidsregio Groningen.

Sinds 2018 werkt hij bij BVNG (Bureau Voor Noordelijke Gemeenten); momenteel als strategisch adviseur. Gert heeft 18 jaar in Scheemda en 6 jaar in Winschoten gewoond. Sinds 2010 is hij woonachtig in Eelde.

Als freelance dagvoorzitter en presentator is hij ook regelmatig actief, ook in Zuid en Oost Groningen. Hij leidde er onder meer drukbezochte brainstormsessies, inspraakbijeenkomsten en een symposium in het Winschoter Rosarium waarbij ook Koningin Maxima te gast was.

Verder is hij bij zijn activiteiten als schoolbestuurder, netwerker en talentbegeleider van sporters en studenten regelmatig in aanraking gekomen met Zuid en Oost-Groningen.

Gert is dus goed thuis in de wereld van overheid, ondernemen en onderwijs. Hij beschouwt zijn nieuwe taak als projectleider van De Compagnons als een mooie uitdaging.

En hij wil graag in deze rol samenwerken met sleutelspelers in de regio die hem zo na aan het hart ligt.

Ik kijk uit naar de samenwerking met Gert en ik zal samen met hem en het bestuur, vol trots, blijven werken aan de versterking van onze regio.

Met vriendelijke groeten,

Boudewijn Rosman
Voorzitter De Compagnons

29 feb

Alles voor de regio

De Compagnons van Zuid en Oost Groningen streven er naar om de potentie van dit prachtige gebied te versterken en krachtig te profileren. Zij willen graag een bijdrage leveren aan een positieve uitstraling van de regio Zuid en Oost Groningen, de economische groei in dit gebied stimuleren en kansen benutten met betrekking tot wonen, werken, recreëren en ondernemen. Dit met een geïntegreerde regiocampagne, zowel binnen als buiten de regio.
De Compagnons hechten namelijk belang aan de ontwikkeling van trots en zelfbewustzijn onder de eigen bevolking. Zij willen in de functie van ambassadeurs een nauwe samenwerking realiseren tussen inwoners, bedrijven, organisaties en (lokale) overheid. Dit alles om de ‘Quality of Life’ in de regio Zuid en Oost Groningen beter voor het voetlicht te brengen.