29 feb

Alles voor de regio

De Compagnons van Zuid en Oost Groningen streven er naar om de potentie van dit prachtige gebied te versterken en krachtig te profileren. Zij willen graag een bijdrage leveren aan een positieve uitstraling van de regio Zuid en Oost Groningen, de economische groei in dit gebied stimuleren en kansen benutten met betrekking tot wonen, werken, recreëren en ondernemen. Dit met een geïntegreerde regiocampagne, zowel binnen als buiten de regio.
De Compagnons hechten namelijk belang aan de ontwikkeling van trots en zelfbewustzijn onder de eigen bevolking. Zij willen in de functie van ambassadeurs een nauwe samenwerking realiseren tussen inwoners, bedrijven, organisaties en (lokale) overheid. Dit alles om de ‘Quality of Life’ in de regio Zuid en Oost Groningen beter voor het voetlicht te brengen.
30 jul

Lezingen in het Veenkoloniaal Museum- najaar/ winter 2019

Komend najaar en winter zijn een aantal interessante lezingen gepland in het Veenkoloniaal Museum aan het Museumplein 5 te Veendam. Onderstaand treft u een overzicht. Tenzij anders vermeld vangen de lezingen aan om 20.00 uur. De entree is € 5,00 per persoon. Met Museumkaart en als Vriend(in) van het museum heeft u gratis toegang.

LEES MEER

30 jul

Hystock Pilotproject, een project van EnergyStock en Gasunie New Energy

Ondernemers en bestuurders bezochten het project op 28 juni jl.

Op aardgasbuffer Zuidwending wordt in een pilotproject water met behulp van zonne energie omgezet in waterstof (elektrolyse). In de toekomst kan het overschot aan duurzaam opgewekte elektriciteit gebruikt worden om water op grote schaal om te zetten in waterstof, dat kan worden opgeslagen in de aardgasbuffer. Zo ontwikkelt de buffer zich tot energie-hub (bron: flyer project Hystock).  

LEES MEER