24 mrt

Wegens succes beëindigd

Beste Compagnons,
beste betrokkenen en belangstellenden,

10 Jaar geleden werd over onze regio vaak op een negatieve manier gedacht en gesproken. Zuid- en Oost-Groningen leek voor velen letterlijk het einde van de wereld en daar wilde je (bij wijze van spreken) nog niet dood gevonden worden. Onze eigendunk was ver beneden peil en we lieten ons door de politiek vaak een oor aannaaien of zaken in de maag splitsen. De gaswinning en alle ellende die we daarvan hebben ervaren is hier het ultieme voorbeeld van.

Het was niks, het is niks en het zal nooit wat worden.

Gelukkig zijn we na 10 jaar verlost van dit dogma en weten wij ondertussen wel beter. Noord en Zuid Oost Groningen staat op de kaart!  Het is hier mooi wonen, goed ondernemen en fijn recreëren.

In Blauwestad zijn in het afgelopen halfjaar zoveel woningen verkocht dat de notarissen en de bouwers het tempo nauwelijks kunnen bijbenen. De nieuwe bewoners komen uit alle windstreken van Nederland en vertellen allemaal hetzelfde verhaal.  Hier heb je ruimte, rust en razendsnel internet. De ideale combinatie om, in en na het Corona tijdperk, vanuit huis je werk te doen.

De prijzen van de Nederlandse koopwoningen rijzen de pan uit en waren in februari 10,4 procent duurder dan een jaar eerder. Mensen die in het westen een tussenwoning in de verkoop zetten kunnen hier voor hetzelfde geld vrijstaand aan het water wonen.  Wie wil dat nou niet?

Voor veel ondernemers was het afgelopen jaar zwaar. De Corona maatregelen hebben met name bij de sportscholen, de horeca en de winkeliers grote gaten geslagen. Er wordt veel geduld en flexibiliteit gevraagd en gelukkig zijn er steunmaatregelen. Daar tegenover staat dat de crisis voor veel ondernemers ook nieuwe kansen heeft geboden. Meer internetverkopen zorgen voor stijgende omzetten bij postbezorgers en aanleverende industrieën.

Omdenken

De crisis heeft ons allemaal leren omdenken en laat zien dat zaken ook anders kunnen. De ondernemers in onze regio zijn creatieve en positief ingestelde mensen. Als we straks allemaal gevaccineerd zijn en meer bewegingsruimte krijgen, dan maken we de verliezen van de ondernemers die het hardst zijn geraakt met zijn allen weer goed. Samen staan we sterk!

Net als onze ondernemers is ook onze regio sterk en krachtig. Toch staat de leefbaarheid voor een deel van de bevolking nog wel onder druk. De cijfers van de Brede Welvaart laten zien dat Oost-Groningen nog een stuk lager scoort dan het Nederlands gemiddelde.

Met de komst van De Regio Deal Oost-Groningen zet de overheid zich samen met ondernemers, woningbouwverenigingen, sociale werkplaatsen en opleidingen in om de leefbaarheid van de regio te versterken. Er wordt ingezet op goede opleidingen, meer kans op werk, goede voorzieningen, het verbeteren van de gezondheid en het behouden van een mooie woonomgeving.

Deze pijlers zijn vergelijkbaar met de doelen die wij ons 10 jaar geleden ook hebben gesteld en waar De Compagnons hard aan hebben gewerkt. Na de bestuurswisseling in 2020 heeft het nieuwe bestuur goed nagedacht over de koers die gevaren zou moeten worden. Van alle pijlers bleek vooral de focus op jeugd en jongeren van groot belang. Met het financieel ondersteunen van De Ondernemersacademie en Expeditie Toptalent hebben we ons steentje daaraan kunnen bijdragen.

We kwamen echter wel tot de conclusie dat dit voor het voortbestaan van De Compagnons wellicht een te klein programma is.  Een dalend ledenaantal en het gebrek aan motivatie van onze leden om actief betrokken te zijn in de projecten gaf ons niet het gevoel dat we voldoende hadden om mee verder te gaan.

We zijn dan ook tot de conclusie gekomen dat we als Compagnons van Zuid- en Oost-Groningen niet voldoende bestaansrecht meer hebben. Het bestuur heeft daarom besloten om na 10 jaar de stichting, conform de daarvoor opgenomen regels in de statuten, op te gaan heffen. Dit klinkt wellicht wat dramatisch, maar ik zie het liever als iets positiefs.

Wegens succes beëindigd.”

We kunnen terugkijken op ruim 10 hele vruchtbare jaren, waarin veel is bereikt. Nu is het tijd om de markt zijn werk te laten doen en de vruchten van de Regio Deal te plukken. Ook zien we dat er nieuwe initiatieven opstarten zoals de Gebiedscoöperaties in enkele regio’s en het Koploper Project Groningen.

Ook de Ondernemersacademie Oost Groningen en Expeditie Toptalent kunnen als zelfstandige organisaties voortbestaan. Als bestuur hebben wij besloten om deze twee organisaties een extra steuntje in de rug te geven, door het batig liquidatiesaldo van De Compagnons onder beide te verdelen.

Rest mij om te zeggen dat we, namens het bestuur en de projectleider, iedereen willen bedanken die zich waar, wanneer en hoe dan ook heeft ingezet voor De Compagnons van Zuid- en Oost-Groningen.

Boudewijn Rosman
Voorzitter

22 dec

Terug- en vooruitblik

We doen onze terugblik op 2020 tekort als het alleen maar over corona zou gaan, hoe ingrijpend en veelbetekenend het ook is (geweest), ook voor De Compagnons. Er deden zich in het (bijna) afgelopen jaar gelukkig ook andere noemenswaardige ontwikkelingen voor. Een aantal daarvan blijft in 2021 zeker op de agenda staan.

Laten we in deze terug- en vooruitblik beginnen bij het begin, in januari van 2020, toen corona nog ver weg was. In een Brainstormbijeenkomst in het Rozenpaviljoen van Winschoten kwamen leden van De Compagnons bijeen, samen met bestuurders en beslissers uit overheid en onderwijs.

Aanleiding was het 10-jarig bestaan van De Compagnons en de koers die gevaren moest worden, Dat werd snel duidelijk: inzetten op jeugd en jongeren. Dat hebben we in 2020 gedaan, ondanks de corona-beperkingen die sinds maart vele fysieke ontmoetingen in de weg hebben gestaan.

Ondernemersacademie

In de eerste plaats is de Ondernemersacademie Oost-Groningen op volle toeren doorgegaan. Aan het einde van het vorige seizoen (2019-2020) zijn tijdens een slotbijeenkomst alle deelnemende studenten gecertificeerd. In het theatercafé van De Klinker waren 30 direct betrokkenen (zoals coaches en workshopleiders) er getuige van en via een livestream konden vele anderen het ook meemaken.

Ondertussen is het nieuwe seizoen (2020-2021) ook alweer volop bezig. Opnieuw zijn de studenten van Noorderpoort zeer gemotiveerd, leergierig en ondernemend. Creatief spelen ze in op deelname aan de workshops en bijeenkomsten, die veelal via ‘digitale verbindingen’ tot stand (moeten) komen. De samenwerking met coaches en workshopbegeleiders verloopt niettemin goed.

Expeditie Toptalent

Een ander aansprekend project is Expeditie Toptalent. Onder deze noemer werken De Compagnons samen met Noorderpoort, de Ondernemersacademie, de Studievereniging Linkit van de Hanzehogeschool, de Innovatiehub Oost Groningen en de Gebiedscoöperatie Zuid Oost Groningen. Doel is studenten van VMBO, MBO en HBO tijdens interactieve Dagarrangementen kennis te laten maken met de bedrijven in de regio, en omgekeerd.

Vanwege de corona-beperkingen hebben we de arrangementen nog niet mogen organiseren zoals we dat voor ogen hebben. Wel is ondertussen achter de schermen hard doorgewerkt aan zowel een aansprekend inhoudelijk programma als het indienen van een aantal subsidieverzoeken, om in 2021 minimaal acht ‘Expedities’ te kunnen financieren en organiseren.

Verder wordt, in nauwe samenwerking met studenten van Noorderpoort en projectleider business at school Erik Delger, gewerkt aan een digitaal platform om vraag en aanbod (van studenten en bedrijven) bij elkaar te brengen. Zodra het weer kan en mag, wordt Expeditie Toptalent gestart. Studenten van Noorderpoort zullen filmregistraties maken van deze ontmoetingen, zodat het een groter publiek bereikt.

Wisselingen van de wacht

Verder heeft zich binnen De Compagnons een aantal wisselingen van de wacht voorgedaan. In het bestuur hebben we afscheid genomen van een aantal personen, die zich jarenlang hebben ingespannen voor onze ledenorganisatie. Daarom is ook hier nogmaals een woord van dank op zijn plaats, aan Geert Nuus, Cor Zijderveld, Hiltje Kamminga en Hilde van Ree.

Als nieuwe penningmeester hebben we Matthijs Siemons begroet en als nieuw bestuurslid Bert Jan Bruning. Gelukkig blijft ook Rob Heilijgers zijdelings betrokken, gezien zijn rol als projectleider van de Ondernemersacademie. Na tien jaar projectleider van De Compagnons te zijn geweest, heeft Rob in april van dit jaar het stokje overgedragen aan Gert Klooster.

Uitkomst vragenlijst

Via een vragenlijst hebben we aan het einde van het bewogen jaar onze leden vragen gesteld over nut en noodzaak van en aanbevelingen voor De Compagnons. Hieruit is duidelijk naar voren gekomen dat (blijven) inzetten op de Ondernemersacademie en Expeditie Toptalent als zeer waardevol wordt gezien.

Tegelijk is ook aangegeven dat de zichtbaarheid van De Compagnons een aandachtspunt is. Ook daarom is te hopen dat in 2021 gauw weer inspirerende (netwerk)bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden. Dergelijke ontmoetingen zijn en blijven immers dé aangewezen manier om het onderlinge contact te versterken en hét vertrekpunt om de zichtbaarheid en het belang van De Compagnons te vergroten.

Tot slot

Rest ons uiteraard onze leden en andere betrokkenen hele fijne feestdagen toe te wensen en vooral veel gezondheid en goeds in 2021. Hoewel we afgelopen jaar hebben geleerd langs welke digitale wegen het allemaal kan, hopen we een ieder ook weer gauw persoonlijk te kunnen zien en spreken.

Boudewijn Rosman                                                                                       Gert Klooster

Voorzitter                                                                                                      Projectleider

25 okt

Digital Change Makers ontwikkelen Digitale Toolkit

Richard Branson zei het al:“In dit digitale tijdperk maakt het niet uit of je nu in een appartement in London woont of in de Caribbean; er liggen kansen voor ondernemers”.
Digitale technologieën hebben een revolutie teweeggebracht in onze manier van leven en werken. Het is daarom van cruciaal belang dat ondernemers in staat gesteld worden hun digitale vaardigheden te actualiseren. Reden voor een internationaal team van bedrijfsadviseurs, trainingsorganisaties en Noorderpoort beroepsonderwijs een project op te zetten met als titel “Digital Change Makers”

Donderdag 22 oktober jl. was het zover. Het Digital Change Makers project werd afgesloten met een webinar, waarbij twee concrete resultaten van dit door het Erasmus+ Programma gesteunde project geïntroduceerd werden bij een groot publiek: de Good Practice Guide en de Digital Toolkit. Daarin zijn de beste digitale tools geselecteerd voor startende ondernemers, MKB en hun coaches, docenten en trainers.

Verder wordt ingegaan op hoe je deze op de beste manier gebruikt in je (startende) bedrijf en hoe je jouw onderneming stevig verankert in de digitale ruimte! Ieder tool wordt behandeld volgens een vast stappenplan: een korte omschrijving, de voor- en nadelen, wat kun je van anderen leren en aan de slag ermee.

Na een korte inleiding van presentatrice Eva Hoitzing (internationaal project coördinator bij Noorderpoort) gaf docent ondernemerschap René Kolenberg een uitgebreide toelichting over het gebruiksgemak van de Good Practice Guide en de Toolkit met daarbij een aantal praktische voorbeelden. Verder ging René in op een online training om te werken met deze digitale tools. Al deze informatie is te vinden op www.digitalchangemakers.eu

Bijdrage Ondernemersacademie

Hierna volgde een live interview met Reinout Cremer, oud-student van de Ondernemersacademie Oost-Groningen en coach/presentatietrainer Chris Alfons, over het gebruik van digitale tools en het starten van een eigen bedrijf.

De webinar werd afgesloten met een toelichting van Rob Heilijgers, projectleider van de Ondernemersacademie Oost-Groningen, een initiatief van ondernemersorganisatie De Compagnons.

Dit samenwerkingsproject met naast De Compagnons als partners Noorderpoort, diverse regionale ondernemersorganisaties, de Rabobank Groningerland en de gemeente Stadskanaal, heeft tot doel studenten met ondernemendheid als competentie op weg te helpen richting ondernemerschap.

Het leertraject van negen maanden omvat een intensief leerprogramma met veertien workshops, gegeven door ondernemers, een individuele coach uit het bedrijfsleven voor iedere student en drie netwerkbijeenkomsten.

De door Digital Change Makers gerealiseerde Toolkit met een praktisch overzicht van twintig digitale tools, die het bedrijfsleven ter beschikking staan, is bij uitstek geschikt als lesmateriaal voor de ondernemers in spe, aldus Rob. Voldoende reden om in december al een workshop hiervoor in te lassen!

Voor meer info: www.digitalchangemakers.eu

Foto:
Presentatrice Eva Hoitzing in gesprek met oud-student Reinout Kremer van de Ondernemersacademie en presentatietrainer Chris Alfons.

28 aug

Nieuws van, voor en over De Compagnons

Nu de zomervakantie voorbij is en ook de leden van De Compagnons aan het tweede deel van dit bijzondere jaar zijn begonnen, brengen we hen en andere belangstellenden graag op de hoogte van enkele ontwikkelingen. We hebben de afgelopen periode niet stil gezeten!

Zo gaan we in het najaar van start met Expeditie Toptalent, begint in september het nieuwe seizoen van de Ondernemersacademie Oost-Groningen, treden enkele bestuursleden af en begroeten we nieuwe bestuurders en mogen ook de inspanningen voor ledenwerving niet onbenoemd blijven.

Expeditie Toptalent

Tijdens de Brainstormbijeenkomst aan het begin van dit jaar zijn enkele nieuwe doelstellingen geformuleerd voor De Compagnons. Eén daarvan is het betrekken van jongeren bij de kansen in de regio Zuid en Oost Groningen. Zo worden Dagarrangementen ontwikkeld, waarmee gemotiveerde studenten kennis maken met diverse innovatieve bedrijven in de regio, en omgekeerd.

Vanwege de coronacrisis kon dit initiatief niet meteen worden uitgevoerd. Wel heeft De Compagnons met enkele andere partners kunnen afspreken dat dit alsnog gaat gebeuren. Hierbij zijn de studentenvereniging Linkit van de Hanzehogeschool, Noorderpoort, de Innovatiewerkplaats Oost-Groningen, de Gebiedscoöperatie en de Ondernemersacademie Oost-Groningen ook betrokken.

In nauwe onderlinge samenwerking wordt een inhoudelijk interessant en interactief programma voorbereid. De deelnemende studenten (zowel van de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort als enkele VMBO-opleidingen) kunnen hun wensen en voorkeuren kenbaar maken. Omgekeerd kunnen belangstellende bedrijven ze uitnodigen voor het Arrangement.

Het initiatief gaat Expeditie Toptalent heten. Om de informatie en kennis te delen en de vraag en aanbod te laten samenkomen, wordt onder meer een website en sociale media benut. In november staat de eerste Expeditie Toptalent gepland. Leden van De Compagnons kunnen hun interesse ook kenbaar maken via de website, of via de projectleider (Gert Klooster).

Ondernemersacademie Oost-Groningen van start

Het nieuwe seizoen van de Ondernemersacademie Oost-Groningen staat op het punt van beginnen. Op dinsdag 8 september vindt de startbijeenkomst plaats, vanaf 19.00 uur in het nieuwe café van Cultuurhuis De Klinker in Winschoten.

In verband met de coronamaatregelen kan daar de anderhalve meter regel in acht worden genomen. De deelnemende studenten en hun coaches en workshopleiders zijn aanwezig. Ook worden gerichte uitnodigingen verstuurd naar andere betrokkenen.

De Ondernemersacademie is een initiatief van De Compagnons en wordt daarnaast gesteund door Noorderpoort (locaties beroepsonderwijs Stadskanaal en Winschoten), de Stichting Onderwijsprojecten Zuid en Oost Groningen, Ondernemerskring Oost-Groningen, de Vereniging Van Bedrijven Kanaalstreek, de gemeente Stadskanaal en de Rabobank.

Aftreden en aantreden bestuursleden

De Compagnons neemt afscheid van een aantal bestuursleden, die geruime tijd betrokken zijn geweest bij onze organisatie. De aftredende bestuurders zijn Hilde van Ree, Cor Zijderveld, Geert Nuus, Rob Heilijgers en Hiltje Kamminga. Ook op deze plaats willen we onze grote dank en waardering uitspreken voor hun inzet in de afgelopen jaren.

Als nieuwe penningmeester is ondertussen Matthijs Siemons aangetreden, als opvolger van Geert Nuus. Matthijs Siemons is eigenaar van Administratie- en Belastingadviesbureau Siemons in Winschoten.

Verder treedt Bert Jan Bruning toe tot het bestuur. Hij is in het dagelijks leven managing director van Nedmag BV in Veendam, een bedrijf dat wereldwijd hoogwaardige producten levert. Uiteraard zijn wij verheugd dat dit tweetal zich inzet voor het bestuur van De Compagnons.

Naast Matthijs Siemons en Bert Jan Bruning bestaat het bestuur van De Compagnons uit Boudewijn Rosman (voorzitter), Jorg Rotman (lid) en Gert Klooster (projectleider). Overigens wordt nog naar een zesde bestuurslid gezocht.

Ledenwerving

Zoals ook uit deze update blijkt, willen we de leden van De Compagnons zo veel mogelijk informeren over en betrekken bij de ontwikkelingen. Dat geldt ook als het over het werven van nieuwe leden gaat. Binnenkort verwachten we hierover een speciale actie te kunnen laten zien. Houd dus de website en updates in de gaten!

Afhankelijk van de voorschriften in verband met corona, willen we ook weer graag  (netwerk)bijeenkomsten agenderen. Ontmoetingen blijken toch de beste manier te zijn om het contact te onderhouden en verstevigen. Bovendien is het een ideale gelegenheid om de interesse voor en deelname aan de verschillende projecten van De Compagnons te stimuleren bij onze (nieuwe) leden.

Tot slot

Zoals u ziet, gebeurt er veel. Ook u kunt hieraan uw steentje (blijven) bijdragen. Uw opmerkingen en suggesties zien of horen we graag. U kunt contact met ons (blijven) opnemen en wij doen dat ook graag met u, en mogelijke nieuwe leden van De Compagnons.

Boudewijn Rosman
Voorzitter
06 – 55 30 36 80
rosman@eenopeenarchitecten.nl

Gert Klooster
Projectleider
06 – 53 88 14 23
gertklooster@gmail.com